Chci být členem cechu

Každý nahlíží na členství v profesních asociaci rozdílně. Někdo hledá subjekt, který mu poskytne jasně definovanou přidanou hodnotu, jiný hledá partnery pro realizaci společných vizí. Někdo hledá prostor pro úsporu nákladů či přímou podporu svého podnikání, jiný je připraven aktivně se zapojit do profesního dění. 

Nevíme o co vy konkrétně máte zájem, ale dojdete-li k závěru, že může být členství v Cechu podlahářů ČR přidanou hodnotou i Vašemu podnikání, neváhejte nás kontaktovat. 


Cech podlahářů ČR je otevřen pouze kvalitním firmám, které dodržují technické normy, technologie a sebe i své zaměstnace podporují v dalším profesním vzdělávání.

Členství rozdělujeme na řádné a čestné. V rámci řádného členství jsou vytvořeny sekce:

Základní informace o Cechu podlahářů ČR

 

Výhody ( v rámci členského příspěvku )

 1. členství v prestižním profesním společenství
 2. přidružené členství v Hospodářské komoře ČR 
 3. přednostní umístění na portále www.mistriremesel.cz 
 4. možnost hájit a prosazovat své zájmy 
 5. užší spolupráce s členy, techniky výrobců/dodavatelů podlahářských produktů
 6. možnost účastnit se řady seminářů, konferencí, veletrhů (např. bezplatné nebo za snížené vložné)
 7. pravidelné informace o nových materiálech, nářadí a technologiích používaných v podlahářském oboru
 8. pravidelně obdržíte Infolinku s monitorignem profesních a podnikatelských informací 
 9. 6x ročně obdržíte časopis DOMO
 10. obdržíte heslo pro vstup do intranetu webu cechu a pro neveřejné články  
 11. možnost připomínkovat zákony a technické normy
 12. logo cechu, které je ochrannou známkou, můžete využít na vizitky, web, letáky, inzerce, polepy aut apod.
 13. certifikát členství
 14. samolepky na vstupní dveře svých prodejen, vzorkoven i kanceláří
 15. miniweb ve formě cech-podlaharu.org/název_název firmy
 16. bezplatné zveřejnění kontaktních dat své firmy v rámci různých odborných almanachů, databází atd.
 17. bonusový program (Snickers, Vodafone, protokoly ..)
 18. cechovní formuláře (zakázkový list, zaměření podkladu, předání díla)

 

 

 

 

 • weber
 • Junckers 1
 • Schönox 2
 • Gerflor 3
 • Dema 4
 • Feelwood 5
 • 8 - Murexin
 • 19 - Profil team
 • FeelWood 11
 • Dema 10
 • Schönox 8
 • Gerflor 9
 • Junckers 7
 • 1 Mapei
 • 2 Ardex
 • 3 - Uzin
 • 5 - Akto
 • ESCO
 • Ceresit
 • 17 Acolor
 • 20 - V-podlahy
 • cemex
 • Döllken

Pořádáme

Nejčtenější aktuality

 • 3 měs.
 • 6 měs.
 • Rok
 • Celkem

Autorizované společenstvo

 • Hospodářská komora

Spolupráce

 • Firma roku
 • Živnostník roku
 • mistři řemesel
 • Schola Pragensis

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

 • Janser
 • Weber
 • Dr Schutz
 • Eukula

HLAVNÍ PARTNEŘI

 • Junckers
 • Schönox
 • Gerflor
 • feelwood2
 • ProfilTeam
 • Murexin
 • egger
 • dollken
 • supellex
 • Brased

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 • PodlahyProfi
 • Videopodlahy
 • Domo
 • PodlahyCOM